Skip to main content

HoReCa 2

Consultanta preliminara GRATUITA !

Schemă de ajutor de stat HORECA 2


In data de 30 septembrie 2022 a fost publicat pe site-ul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului in consultare publica proiectul schema de ajutor de stat și componentele acesteia HORECA 2.
Valoare alocata pe programul HORECA 2: ≈ 550 milioane euro.
Pe masura HORECA 2, se poate aplica pe 2 piloni, respectiv :
Pilonul 1 – compensarea creșterii cheltuielilor totale în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2022 față de cele aferente aceleiași perioade a anului 2021, cu excepția cheltuielilor cu energia electrică și/sau gaz, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.
Pilonul 2 – compensarea cu maxim 30% din creșterea costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada 1 februarie 2022 – 31 decembrie 2022, creșteri de costuri generate de criza războiului din Ucraina.
Se poate aplica doar pe unul dintre piloni sau pe ambii.
Valoare maxima acordata:
Pilon 1 - 500.000 euro
Pilon 2 – 2.000.000 euro
Valoarea care o puteti accesa aplicand pe ambii piloni, nu poate depasi 2.000.000 euro.

Eligibilitate


Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească și următoarele condiții cumulative:
 • Sunt societăți înființate cel târziu la data de 31.12.2020 și codul CAEN Rev. 2 pentru care solicită finanțare este eligibil în cadrul Schemei (Anexa 1) și autorizat la data înscrierii cel puțin din data de 1.01.2021 fără întrerupere, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în Registrul Comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Sunt întreprinderi autonome, întreprinderi partenere sau întreprinderi legate, definite conform prevederilor Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.
 • Sunt întreprinderi mari sau întreprinderi mici și mijlocii definite conform prevederilor art. 2 și ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare,
 • Nu fac obiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu dobânzile aferente;
 • Își mențin activitatea pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 24 luni de la data primei plăți a ajutorului de stat, sub sancțiunea recuperării ajutorului acordat;
 • În vederea calculării automate de către aplicația informatică a sumelor eligibile în cadrul schemei de ajutor, aplicanții sunt obligați cu minim 5 zile înainte de momentul înscrierii, să aibă depuse la instituțiile fiscale abilitate, situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2021, sub sancțiunea respingerii la finanțare;
 • Nu sunt eligibili beneficiarii și/sau acționarii/asociații/administratorii societăților care au comis/comit nereguli de ordin financiar sau acte de corupție, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive.

Activitati eligibile:


5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie n.c.a.
5630 Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
9001 Activități de interpretare artistica (spectacole)
9002 Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9003 Activități de creație artistica
9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole

Pentru activitatile eligibile pe care se aplica, la locatiile unde se desfasoara activitatea, trebuie sa existe:

 • certificat de clasificare pentru structurile de primire cu funcțiuni de cazare;
 • autorizație de funcționare sau certificat de clasificare pentru structurile/unitățile de alimentație publică;
 • autorizație sanitar-veterinară pentru unitățile de alimentație publică mobile
 • atestat pentru ghizii turistici;
 • licență pentru agențiile de turism.

!!! Sunt eligibili si solicitanti care au aplicat si au obtinut finantare, pe programele IMM Invest, Masura 1, Masura 2 sau HORECA (sesiunea 1).

HoReCa 2

Consultanta preliminara GRATUITA !

Obligatii1. Solicitanții trebuie sa aiba depuse la ANAF situatiile financiare aferente anului 2021.
2. In anul 2023, aplicanții isi asuma obligația de a depune la instituțiile fiscale abilitate situatiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat 2022 pana maxim la data de 31.03.2023 inclusiv, chiar daca termenul legal de depunere este pana in luna mai - iunie.
3. Solicitantii se obliga sa mentina activitatea pentru cel putin 24 luni de la data primei plati a ajutorului de stat.
4. Solicitantii isi vor lua angajamentul de plata a datoriilor restante catre bugetul central, in termen de maxim 6 luni din momentul primei plati a ajutorului financiar catre beneficiar.

Cheltuieli eligibile:


 • Fiind o masura compensatorie pentru pierderile cifrei de afaceri inregistrate, nu exista o lista a anumitor cheltuieli eligibile.

HoReCa 2

Consultanta preliminara GRATUITA !

Documente necesare autoritatii:


 • Certificate/avize/autorizatii functionare

De asemenea, reprezentantul societatii in relatia cu autoritatea, va trebui sa detina semnatura electronica.
Serviciile de consultanta oferite de societatea noastra, includ un pachet complet de servicii, si vor cuprinde:
  Anterior deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor:
 • Informarea permanenta a clientului cu privire la ultimele noutati legate de acest program;
 • Asistenta specializata pentru obtinerea documentatiei necesare depunerii (certificate, autorizatii, avize, raport expertiza, etc.);
 • Creare cont pe platforma autoritatii si completarea acestuia cu toate informatiile si documentele/declaratiile necesare premergator depunerii;
 • Verificarea respectarii tuturor elementelor necesare din cadrul programului;

HoReCa 2

Maximizeaza-ti sansele cu Business Developing Group

Depunere si implementare:


 • Depunerea cererii de finantare;
 • Verificarea zilnica a aplicatiei pentru orice notificari/solicitari din partea autoritatii, atat in perioada de verificari a cererilor depuse cat si ulterior aprobarii, respectiv semnarii si transmiterii contractului de finantare;
 • Intocmirea si transmiterea raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite din partea autoritatii;
 • Asistenta la semnarea si incarcarea contractului de finantare;
 • Asistenta pe toata durata de implementare in ceea ce priveste cheltuielile efectuate;
 • Urmarirea respectarii conditiilor de implementare cat si transmiterea documentelor necesare autoritatii in termen legal, pentru a evita aplicarea de corectii sau recuperarea de catre autoritate sumelor primite prin program.

Pe toata durata de colaborare cu societatea noastra, va punem la dispozitie un consultant dedicat, astfel veti tine legatura cu o singura persoana care va cunoaste toate detaliile proiectului dumneavoastra.

Adresa

Business Developing Group SRL
Romania, Arad, B-dul Revolutiei Nr.92, Ap.05
Tel: +40760241235 / +40760241230
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Google View