Skip to main content

DR 23 - Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole in vederea obtinerii unor produse alimentare si produse transformate, altele decat cele prevazute in Anexa 1 a Tratatului de Functionare a Uniunii Europene


Măsura PNS DR-23 oferă ajutoare financiare nerambursabile pentru investiții în sectorul agro-alimentar, cu sume de până la 10.000.000 de euro pentru înființarea unităților de panificație și până la 3.000.000 de euro pentru alte investiții. Procentul de acoperire prin ajutor nerambursabil este de până la 65% din valoarea eligibilă a investiției, variind în funcție de regiunea de implementare.

Acest program răspunde nevoii de a crește producția internă de produse agro-alimentare cu valoare adăugată, pentru a reduce importurile și a valorifica mai bine resursele locale, cu un accent special pe produsele ecologice.

Conditii de eligibilitate:


 • aplicantul este obligat să demonstreze capacitatea de a contribui cu cofinanțare pentru proiectul de investiții;
 • societatea sa nu fie in categoria intreprinderilor in dificultate
 • societatea trebuie sa demonstreze viabilitatea economica a investitiei prin documentatia tehnico-economica

Cheltuieli eligibile:


Investitii corporale:

 • Infiintarea sau dezvoltarea capacităților de prelucrare a produselor agricole, inclusiv mărirea capacității de producție, diversificarea activităților și a produselor, sau schimbări esențiale ale procesului de producție.
 • Înființarea/dezvoltarea de capacități de condiționare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit rezultat din procesare, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Înființarea/dezvoltarea de capacități de condiționare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit rezultat din procesare, ca o componentă secundară a proiectului;
 • Investiții care contribuie la diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră, incluzând producția și utilizarea energiei din surse regenerabile (precum solar, eolian, aerotermal, geotermal, hidrotermal, etc.), numai pentru consum propriu.
 • Investiții în eficiența energetică a clădirilor unde se desfășoară activitatea eligibilă, parte a proiectului de investiții definit conform Regulamentului GBER.
 • Utilizarea soluțiilor digitale în ambalare, procesare, marketing și management, esențiale pentru desfășurarea activităților proiectului.

Investitii necorporale:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, numai daca sunt in legatura cu investitiile corporale proiectului
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe
 • Achiziţionarea de software
 • Marketingul produselor obținute

Cheltuieli neeligibile:


 • Achizitia de cladiri
 • Achizitia de terenuri
 • Cheltuielile cu spatiile ce deservesc activitatea generala a unitatii: birouri administrative, sali de sedinte, sali de protocol, spatii de cazare, etc;
 • Cheltuieli care exced domeniul de aplicabilitate ale art. 14 si 41 din Reg. GBER, detaliate in cadrul de implementare