Skip to main content

PROGRAMUL DE DIGITALIZARE A IMM-URILOR IT SI NON IT

Program finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta


Valoare alocata pe programul de digitalizare: 350 milioane euro
Valoare finantare minima: 30.000 euro
Valoare finantare maxima: 100.000 euro
Data estimata lansare: luna iunie - 2022

Eligibilitate


 • Microintreprindere, intreprindere mica, intreprindere mijlocie;
 • Societatea nu inregistrează obligatii bugetare nete la data depunerii cererii de finantare si la data semnarii contractului;
 • Societatea nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, in ultimii 5 ani sau nu derulează proiecte finantate in prezent, pentru aceleasi activitati;
 • Societatea nu intra in categoria „intreprindere aflata in dificultate”, insolventa sau faliment;
 • Societatea a desfasurat activitate curenta pe o perioada de minim un an calendaristic inainte de data depunerii cererii de finantare;

Obligatii


 • Solicitantul dispune de un aport propriu de 10%;
 • Se va asigura sustenabilitate proiectului pentru 3 ani de la data finalizarii acestuia;
 • Achizitiile efectuate nu sunt pentru echipamente second-hand;
 • Nu se instraineaza niciun echipament achizitionat prin proiect pe durata perioadei de monitorizare (3 ani de la data platii finale spre beneficiar);

Sunt excluse de la finantare societatile care activeaza in urmatoarele domenii:


011 Cultivarea plantelor nepermanente
012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
014 Creșterea animalelor
015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare
017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
031 Pescuitul
032 Acvacultura
051 Extracția cărbunelui superior
052 Extracția cărbunelui inferior
101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne
102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor
104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale
105 Fabricarea produselor lactate
106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon
1081 Fabricarea zahărului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor
1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
110 Fabricarea băuturilor
120 Fabricarea produselor din tutun
131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
191 Fabricarea produselor de cocserie
192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului
2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
2051 Fabricarea explozivilor
206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale
241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel
243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului
2451 Turnarea fontei
2452 Turnarea oțelului
2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel
254 Fabricarea armamentului și muniției
301 Construcția de nave și bărci
3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
641 Intermediere monetară
642 Activități ale holdingurilor
643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii
651 Activități de asigurări
652 Activități de reasigurare
653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
920 Activități de jocuri de noroc și pariuri
981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Cheltuieli eligibile:


a) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
b) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
c) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurării și implementării bazelor de date, migrării și integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
d) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
e) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii unui nume de domeniu nou;
f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii soluției de semnătură electronică;
g) cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
h) cheltuieli aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
i) cheltuieli aferente achiziționării soluțiilor din domeniul tehnologiei informației pentru comerțul electronic;
j) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS, respectiv Software as a Service;
k) cheltuieli aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepția pachetelor de reseller;
l) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele;
m) cheltuieli aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului;
n) cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
o) activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale, și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu cererea de finanțare și obiectivele Programului operațional Competitivitate;
p) servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

Nota: informatiile prezentate au la baza conditiile publicate in ghidul Programului de digitalizare a IMM – POC, actiunea 2.2.2.

Conform MIPE, acest ghid va sta la baza programului care urmeaza sa se lanseze prin PNRR. Exista posibilitatea ca odata cu lansarea ghidului final de aplicare prin PNRR, sa apara modificari fata de varianta initiala.

Serviciile de consultanta oferite de societatea noastra, includ un pachet complet de servicii, si vor cuprinde:
  Anterior deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor:
 • Informarea permanenta a clientului cu privire la ultimele noutati legate de acest program;
 • Asistenta specializata pentru obtinerea documentatiei necesare depunerii (certificate, autorizatii, avize, raport expertiza, etc.);
 • Creare cont pe platforma autoritatii si completarea acestuia cu toate informatiile si documentele/declaratiile necesare premergator depunerii;
 • Verificarea respectarii tuturor elementelor necesare din cadrul programului;

Depunere si implementare:


 • Depunerea cererii de finantare;
 • Verificarea zilnica a aplicatiei pentru orice notificari/solicitari din partea autoritatii, atat in perioada de verificari a cererilor depuse cat si ulterior aprobarii, respectiv semnarii si transmiterii contractului de finantare;
 • Intocmirea si transmiterea raspunsurilor la solicitarile de clarificari primite din partea autoritatii;
 • Asistenta la semnarea si incarcarea contractului de finantare;
 • Asistenta pe toata durata de implementare in ceea ce priveste cheltuielile efectuate;
 • Urmarirea respectarii conditiilor de implementare cat si transmiterea documentelor necesare autoritatii in termen legal, pentru a evita aplicarea de corectii sau recuperarea de catre autoritate sumelor primite prin program.

Pe toata durata de colaborare cu societatea noastra, va punem la dispozitie un consultant dedicat, astfel veti tine legatura cu o singura persoana care va cunoaste toate detaliile proiectului dumneavoastra.

Adresa

Business Developing Group SRL
Romania, Arad, B-dul Revolutiei Nr.92, Ap.05
Tel: +40760241235 / +40760241230
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Google View